784 005 608

Dostawa

 • Towar dostarczany jest Klientowi tylko i wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskie,j za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej.
 • Klient zobowiązany jest pokryć koszty transportu.
 • W przypadku przesyłek małogabarytowych przesyłki najczęściej dostarczane są pod drzwi klienta. Klient obowiązany jest do wniesienia przesyłki na swoją posesję czy też do mieszkania osobiście i na własne ryzyko. W przypadku wysyłek wielkogabarytowych (np wanny, kompakty wc ) towar wysyłany jest najczęściej na palecie. Takie przesyłki dostarczane są pod klatkę bloku bądź pod bramkę domu. Klient ma obowiązek taką przesyłkę odebrać i dostarczyć we własnym zakresie i na własną odpowiedzielność na swoją posesję. W przypadku przesyłek wielkogabarytowych zalecamy zapewnić sobie osobę do pomocy przy rozpakowywaniu i przenoszeniu.
 • Prosimy by numer podany przy złożeniu zamówienia jako kontaktowy był cały czas aktywny a telefon naładowany. Ułatwi to kontakt z kurierem i umożliwi Państwu bezproblemowy odbiór przesyłki
 • Jeżeli kurier nie zastanie odbiorcy pod adresem dostawy, mimo wcześniejszego poinformowania telefonicznie klienta o swoim pojawieniu się, kurier awizuje przesyłkę i wskazuje miejsce, gdzie klient może ją odebrać.
 • Przesyłkę awizowaną Klient odbiera na własny koszt w terminie 2 dni roboczych od daty wystawienia awizo. Po upływie tego terminu następuje anulowanie zamówienia, a kosztami zwrotu przesyłki do Sprzedającego, obciążany zostanie Klient.
 • Klient po otrzymaniu przesyłki obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki i zgodność jej zawartości ze złożonym zamówieniem. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki muszą być opisane w protokole lub na liście przewozowym w obecności kuriera i opatrzone jego podpisem.
 • Niedopełnienie obowiązków Klienta, w których mowa w pkt. 6 regulaminu powoduje utratę przez Klienta wszelkich roszczeń reklamacyjnych dotyczących tej przesyłki w zakresie wad, jakie Klient przy dołożeniu należytej staranności, mógł wykryć przyjmując i badając przesyłkę w sposób określony j.w.
 • W przypadku towarów dostarczanych na paletach należy obejrzeć je z zewnątrz, czy paleta lub pudełka nie posiadają zewnętrznych uszkodzeń.
 • Jeżeli stan wizualny takiej przesyłki nie budzi zastrzeżeń, klient odbiera od Kuriera przesyłkę.
 • Klient obowiązany jest w ciągu 2 dni od daty dostawy, dokładnie sprawdzić zawartość palety i wnętrza opakowań. Jeżeli stan przesyłki po szczegółowej kontroli budzi zastrzeżenia, klient niezwłocznie, w ciągu 2 dni od daty dostawy, obowiązany jest złożyć zgłoszenie reklamacyjne.
 • Przy rozpatrywaniu reklamacji o której mowa w pkt 11 regulaminu , sklep może zażądać od Klienta zdjęć uszkodzonego towaru oraz innych danych pozwalających rozpatrzyć reklamację Klienta, jak również pozwalających Sprzedającemu dochodzić roszczeń przysługujących mu od Kuriera, który dostarczył uszkodzoną przesyłkę.